Board Members

Aoraki

Pouwhakamanawa

Te Waka Tamariki

Te Korowai Tauawhi

Te Haumirimiri Ngākau Mokopuna

Tiakina Te Rito

Nga Hua Whakatupuranga

Kāinga Rua

Whakatō Te Kākano